Parkreglement

Om een bezoek aan Floriade zo aangenaam mogelijk te maken, gelden er op Floriade Expo 2022 een aantal regels. Met het betreden van het Floriade-park ga je akkoord met deze huisregels. Deze huisregels zijn onderdeel van de Algemene Bezoekersvoorwaaden.

Onze huisregels:

Toegangsbewijzen
 • Als je Floriade Expo 2022 wilt bezoeken, dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. De entreebewijs dien je bij binnenkomst van het Floriade-park te tonen aan een van onze controleurs.
Algemene regels
 • De Nederlandse wet en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing op het Floriade-park. Denk tijdens je bezoek aan je eigen veiligheid en eigendommen, die van andere bezoekers en aan die van Floriade Expo 2022.
 • Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. Agressie, ongewenst gedrag of discriminatie leidt tot verwijdering van de locatie. In het geval van strafbare feiten wordt altijd de politie gealarmeerd.
 • Je mag geen voorwerpen meenemen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid en/of openbare orde. Wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen en het op een gevaarlijke en/of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen is niet toegestaan. Bij het aantreffen van verboden middelen wordt altijd de politie ingeschakeld.
 • Er kan onderzoek worden ingesteld door particuliere beveiligingsbeambten of ander personeel in aanwezige bagage, zoals tassen. Visitatie en Privaatrechtelijk Oppervlakkige Veiligheidsfouillering (POV) zijn mogelijk op en rond het Floriade-park.
 • Zwemmen en pootjebaden op en vanaf het park is niet toegestaan.
Roken
 • Het gehele park van Floriade Expo 2022 is rookvrij, roken is in het gehele Floriade-park niet toegestaan. Dit geldt ook voor de e-sigaret.
Huisdieren
 • Floriade heeft veel paviljoens, inzenders van voedselproducten en eet- en drinkgelegenheden. Huisdieren zijn daarom niet toegestaan, op hulp- en geleidehonden na. Hulphonden zijn toegestaan in het park, mits de begeleider een legitimatiebewijs en entingsboekje van de hulphond kan tonen bij de gastenservice.
Aanwijzingen en instructies
 • Je dient aanwijzingen van medewerkers van Floriade Expo 2022, zoals beveiliging en gastheren en -vrouwen, direct en onverwijld op te volgen.
 • Mochten additionele regels en maatregelen gelden, zoals tegen het verspreiden van COVID 19, dan ben je verplicht deze op te volgen.
Voertuigen
 • Fietsen, skateboards, stepjes, skeelers en/of andere voertuigen zijn niet toegestaan op het terrein. Hulpmiddelen voor mindervaliden zijn uitgezonderd.
 • Aanmeren en/of invaren op Floriade Expo 2022 is niet toegestaan, behoudens de daartoe bedoelde pendelboot en/of reddingsboot.
Drones en commerciële activiteiten
 • Gebruik en meebrengen van drones is zonder toestemming niet toegestaan.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op en in de directe omgeving (voor- en parkeerterreinen) is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
Cameratoezicht en foto’s
 • Ter bescherming van ieders veiligheid en eigendommen is Floriade Expo 2022 is voorzien van 24/7 camerabewaking (CCTV).
 • Floriade Expo 2022 kan foto en videobeelden maken van objecten en publiek op de Expo. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor publiciteits- en/of commerciële doeleinden of om verslag te doen van het evenement.
Aansprakelijkheid
 • Goederen en middelen die door Floriade Expo 2022 niet wenselijk worden geacht, worden door de organisatie in bewaring genomen. Floriade Expo 2022 is gerechtigd om goederen en middelen in bewaring te nemen indien het gebruik van deze goederen in strijd is met de huisregels van Floriade Expo 2022. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan in bewaring genomen goederen.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en/of schade aan (persoonlijke) eigendommen.

Raadpleeg voor meer informatie de Algemene Bezoekersvoorwaarden Floriade Expo 2022 en het Privacy Statement. Wij wensen je een prettig verblijf!

Versie: 12 mei 2022

De huisregels zijn onderdeel van de Algemene Bezoekersvoorwaarden

Bekijk hier de Algemene Bezoekersvoorwaarden
Bekijk hier de Algemene Bezoekersvoorwaarden

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws over Floriade in je inbox

Schrijf je in