Duurzame snelweg A6

De A6: de eerste snelweg met nul op de teller

Dwars door het Floriade-terrein loopt de grote verkeersader de A6. Deze snelweg loopt van knooppunt Muiderberg bij Amsterdam via Almere, Lelystad, Emmeloord en Lemmer naar Knooppunt Joure. Maar de A6 is geen gewone snelweg: de A6 is de eerste snelweg in Nederland met nul op de teller. Rijkswaterstaat (RWS) heeft tussen 2017 en 2019 de A6 tussen Amsterdam en Almere verbreed, en momenteel worden de plannen gemaakt voor de verbreding van de A6 tussen Almere en Lelystad. Twee projecten, met een heldere ambitie. De duurzaamste snelweg van Nederland.

Planvorming A6

Rijkswaterstaat heeft zich een ambitieus doel toe geëigend: in 2030 wil de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat circulair en klimaatneutraal zijn. Toen Rijkswaterstaat zich in de planvormingsfase van het verbreden van de A6 bevond, stond duurzaamheid dus al centraal. Er is daarom bij het uitgeven van opdrachten ter ontwikkeling van de vernieuwde A6 streng gelet op een aantal aspecten die sterk bijdragen aan de duurzame mogelijkheden bij het verbreden van een snelweg. In dit kader is de A6 niet slechts een snelweg die door het terrein raast. Ook in thematiek en doelstelling is het een mooie match.

Duurzame oplossingen

Voor verduurzaming van een snelweg zijn verscheidene aspecten. De grootste vervuiling treedt op bij de aanleg de productie en het vervoer van de materiaalstromen. Voor een snelweg zijn enorm grote hoeveelheden asfalt en zand nodig. Zowel de productie alsook het vervoer hiervan stoot veel broeikasgassen uit. Daarom wordt er bij de A6 juist op deze zaken duurzaam ingezet, er is hier immers de grootste winst te behalen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van lokaal vrijgekomen materiaalstromen. Zo is zand dat in Diemen vrijgekomen was lokaal hergebruikt voor deze snelweg. Daarnaast is het asfalt van de oude A6 hergebruikt in de fundering van de nieuwe A6 en is het nieuwe wegdek gemaakt van gerecycled asfalt. Dit asfalt kan in de toekomst ook nogmaals worden gerecycled.

Ook is bij de duurzame verbreding van een weg een belangrijk aspect het hergebruiken van materiaal. Zo is er op het traject Amsterdam-Almere waar structuren zoals viaducten niet behouden konden worden en daardoor zijn gesloopt, materialen hergebruikt. Beton uit oude structuren kan bijvoorbeeld circulair worden ingezet als fundering van een nieuwe snelweg.

Ten slotte verbruikt een snelweg een grote hoeveelheid energie: elektrische verkeersborden, het afpompen van overtollig water dat op de snelweg en viaducten ligt en de verlichting van de weg. Daarom is er bij knooppunt Almere een groot zonnepanelenveld aangelegd. Zo is de A6 wat betreft energie zelfvoorzienend.

Duurzame samenwerking

Ook heeft RWS bij de verbreding van de A6 Amsterdam-Almere de gemeenten, de provincie en lokale initiatieven betrokken. In het betrekken van deze organen is onder andere het belang van de A6 voor Floriade aangestipt. In dit kader is de verbreding van het traject A6 Amsterdam – Almere vervroegd opgeleverd. Zo is Floriade Expo 2022 ook met de auto goed bereikbaar. Daarnaast versterkt deze duurzaamste snelweg van Nederland Floriade Expo 2022 op conceptueel en thematisch niveau.