Agroforestry

Agroforestry

De Nederlandse tuinbouw presenteert bij Floriade Expo 2022, samen met nationale organisaties en internationale deelnemers, innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Op Innovation Friday heeft Floriade wekelijks aandacht voor innovaties die straks worden tentoongesteld. Deze week is de innovatieve landbouwtechniek agroforestry aan bod.

 

Momenteel telt de aarde 7 miljard inwoners. Meer dan 50% leeft in stedenꓼ in 2050 zal dit naar schatting 68% zijn. De nieuwsberichten over de opwarming van de aarde, dalende biodiversiteit, verdroging van het landschap en het opraken van grondstoffen, maakt dit percentage zorgwekkend. Volgens onderzoekers van Wageningen University & Research zal er de komende 40 jaar meer voedsel geproduceerd moeten worden dan in de 8000 jaar hiervoor. Een enorm dilemma, want hoe voed je 9 miljard monden in 2050 op een manier waarop we de aarde niet uitputten? De oplossing ligt mogelijk in dieetaanpassingen zodat natuurlijke hulpbronnen minder snel uitgeput raken. Maar er zijn alternatieven. Zo ook op het gebied van landbouw.

Combinatie akkerbouw en veeteelt

Op vlak van innovaties binnen deze sector is agroforestry een mooi voorbeeld. Dit is een landbouwtechniek waarbij een diverse invulling van het landbouwgebied centraal staat. Volledig in contrast met klassieke akkers waarop vaak maar één gewas wordt geteeld. Een agroforestry-akker bestaat namelijk uit meerjarige teelten, zoals bomen of struiken, die worden gecombineerd met akkerbouw en veeteelt. Op één akker staan dan dus bomen, gewassen èn/of vee zoals koeien, varkens of kippen.

Bij het invullen van een agroforestrygebied wordt dan gezocht naar combinaties van veeteelt en/of akkerbouw die elkaar zowel in productie, financiën en ecologie versterken. Dat levert efficiënt én ecologisch verantwoord gedrag op. De combinatie van meerjarige teelten, akkerbouw en veeteelt levert namelijk een bewezen verhoogde opbrengst van voedsel, veevoer en biomassa op. Daarnaast worden ecologische hulpbronnen efficiënt benut, draagt het bij aan klimaatadaptatie, versterkt het de weerbaarheid van het landbouwsysteem en ondersteunt het de biodiversiteit. Bovendien is het risicospreiding voor de boer wat de economische weerbaarheid versterkt.

Hoe ziet agroforestry er in de praktijk uit?

Op Floriade Expo 2022 kunnen bezoekers de Floriade Agroforestry beleven. Stichting Weerwoud werkt met partners aan deze tentoonstelling. Hier wordt op 1,4 hectare grond getoond hoe voedselvoorziening en ecosysteemherstel gepaard gaan in de stad van de toekomst.

Op het agroforestryterrein staan afwisselend stroken met gewassen zoals aardappelen en wortels, die na de groeicyclus te oogsten zijn en eventueel daarna bruikbaar zijn voor het telen van andere gewassen. Om en om met deze stroken staan rijen met bomen en struiken zoals de zwarte bes of een walnotenboom. Benieuwd naar deze innovatie? Kom in 2022 een kijkje nemen!

agroforestry weerwoud