Breed scala bomen en planten essentieel in de stad

Wat wordt het beeld van duurzame steden en stedelijke gebieden in de toekomst, en welke oplossingen zijn daarvoor nodig? Omdat steden steeds verder groeien n de komende 10 tot 40 jaar wordt de opgave belangrijker en uitdagender.

Het beeld van een stad zonder groen is een grijze massa aan gebouwen van beton en geasfalteerde wegen. In het beperkt aanwezige groen ontbreekt dan vaak ook diversiteit: rijen met eiken- of kastanjebomen sieren de straten en wegen. Weinig diversiteit levert echter problemen op. Terwijl dit kan worden voorkomen door een ruim assortiment aan groen. In het levende lab Floriade Expo 2022 zie je dit terug in het arboretum. De alfabetisch geordende bomen- en plantenbibliotheek die de basis vormt voor de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Je loopt tijdens Floriade door deze unieke bomentuin aangevuld met onder meer planten,
bloemen, heesters en bol- en knolgewassen.

Stedelijke problemen tegengaan

Meer en divers groen draagt bij aan de bestrijding van plagen. Een terugkerend fenomeen is onder meer de eikenprocessierups. De reden dat deze een plaag blijft vormen komt mede door een gebrek aan verschillende bomensoorten. De rups trekt van eikenboom naar eikenboom en zou minder gemakkelijk verspreiden als er meerdere bomensoorten in een gebied staan.

Waar de eikenprocessierups het hele jaar door problemen kan veroorzaken, is dit ook steeds meer het geval met extreme warmtetemperaturen. Steden kampen vaker in verschillende perioden in het jaar met ongewoon hoge temperaturen en/of aanhoudende hitte. Beton in de stad warmt op en deze warmte kan nauwelijks worden afgevoerd. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid. Meer groen in de stad biedt mogelijkheden om verkoeling te geven.

Effect groen op aanhoudende hitte

Een verscheidenheid aan bomen kan ook in dit geval uitkomst bieden. Het inheemse groen, de bomen en planten die van nature voorkomen in het noordelijke deel van Europa, zijn deze hoge temperaturen namelijk niet gewend. Deze bomen en planten hebben zich gedurende miljoenen jaren aangepast aan een wat koeler en vochtiger klimaat. Dit betekent dat deze bomen en planten weinig vocht verdampen via hun bladeren en dit verdampen is nou net wat de lucht in de omgeving kan afkoelen. In het arboretum staan daarom ook uitheemse bomensoorten die veel water verdampen via hun bladeren, hierdoor wordt de temperatuur plaatselijk verlaagd.

Stad van de toekomst

Concluderend geldt in groeiende stedelijke gebieden dat een breed scala aan bomen- en plantensoorten van groot belang is. Het arboretum dat je bij Floriade ziet is een mooie basis voor de stad van de toekomst, zonder jeukende bultjes en aanhoudende hitte. In het arboretum zijn al ruim 2000 bomen geplant en een groot aantal heesters, vaste planten, éénjarigen en bloembollen.