Exploration Food Innovations @100 Climate Neutral Cities in Europe by 2030

De Europese Commissie heeft de ambitie om in 2030 100 klimaat-neutrale steden in Europa te realiseren. Deze gigantische opgave en doelstelling biedt interessante mogelijkheden voor handelsbevordering. De transitie naar klimaatneutrale steden kan als een vliegwiel werken voor het mobiliseren van zowel publieke als private investeringen in een duurzame gebouwde omgeving met slimme infrastructuren.

Tijdens het event ‘100 Climate Neutral Cities in Europe by 2030’ (14 en 21 juni) worden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht voor smart city gerelateerde onderwerpen in de Green Deal, Digital Transformation en Post-COVID Recovery funds, en voor het missieplan ‘100 Climate-neutral cities by 2030’. Er wordt nadruk gelegd op:

  • Circulariteit (energie – water – voedsel – afval)
  • Duurzame bouw en energie
  • Groene en slimme mobiliteit
  • Leiderschap

Als onderdeel van deze EU Missie organiseert RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) samen met Gemeente Almere, MRA Trade & Innovate en Floriade Expo 2022 op 14 juni een programma vanuit het Food Forum.

  1. De eerste sessie van 10.00-11.00 uur gaat over Exploration; circular cities driven by innovation – Amsterdam – Almere – Floriade (moderator/organisator Danny Frietman)
  2. De tweede sessie van 11.00-12.00 uur gaat over Exploration; Food Innovations – Amsterdam – Almere – Floriade (moderator/organisator Xander de Bruine)

Het event wordt gecocreëerd door (lokale) partners uit het Smart City ecosysteem en georganiseerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Medeorganisatoren zijn Europe Enterprise Network, FME en VNG.