Growing Green Cities meet-up bij Floriade – samenwerkingsconvenant voor duurzame bouwoplossingen – van plant naar pand

Met nog een weekend van Floriade Expo 2022 voor de boeg, werd 6 oktober het samenwerkingsconvenant “Samen doorbouwen aan Growing Green Cities” ondertekend. In aanloop naar de Expo is al ruim tien jaar gewerkt aan de gezonde duurzame groene stad van de toekomst.

Alle energie wordt gebundeld die de afgelopen tien jaar en tijdens Floriade is ontstaan rondom het belangrijke thema Growing Green Cities. Elf partijen te weten Aeres Hogeschool, Bruggencampus, Flevocampus, Floriade Expo 2022, Gemeente Almere, Green Innovation Hub, Hogeschool Windesheim, Horizon Flevoland, PRICE en Provincie Flevoland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken – programma Mooi Nederland hebben het convenant ondertekend en uitdrukkelijk de ambitie uitgesproken om door te gaan op het thema Growing Green Cities en te blijven versnellen en innoveren.

“Met deze ondertekening krijgt het Floriade Kennisprogramma een mooie voortzetting onder een andere noemer maar met een prachtig opgebouwd netwerk binnen de thema’s van Floriade Expo 2022. Een toekomstige programmering met vertegenwoordiging vanuit onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid en last but not least bewoners van natuurinclusieve stads- en gebiedsontwikkeling. Allen nodig voor innovatie, kennisontwikkeling en oplossingen. Floriade heeft daarmee gediend als platform voor transitie, dialoog, connectie tussen diverse sectoren en vooral: het tonen van kansen in het ontwikkelen van groene steden.” aldus Xander de Bruine, Programma Manager Floriade Expo 2022

Met o.a. Hans Bakker, directeur Floriade, Gido ten Dolle, Programmamanager Mooi NL, wethouder Maaike Veeningen, Hillebrand Koning voor de Bruggencampus, Will Bekkering, Aeres Hogeschool en Jan Nico Appelman, gedeputeerde van Provincie Flevoland.

Klimaatsverandering en afname van de biodiversiteit vragen om een integrale aanpak gericht op duurzaam en klimaatbestendig gebruik van land- en watersystemen. Gemeenten staan voor grote bouwopgaven. De bouwsector staat op de drempel van een ingrijpende transitie naar een circulaire bouweconomie. Veel partijen in de bouwsector werken hier al volop aan. Voorbeelden te over bij Floriade met concrete oplossingen, die op grotere schaal en direct toepasbaar zijn. De Flevocampus, Aeres Hogeschool, Food Forum, de bruggencampus, Natural Pavilion. Het toont dat natuurinclusief bouwen mogelijk is. Zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.