Slimme stad Almere: voor een veilig en gezonde leefomgeving

Almere innoveert continu om de stad groener, duurzamer en gezonder te maken. Het thema mobiliteit wordt hierbij als belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van leven gezien. Wat houdt dit in? Dat stadsbewoners zich nog beter, veiliger, comfortabeler, sneller, gezonder en met behoud van de leefomgeving gaan verplaatsen.

Om dit mogelijk te maken moet data over mobiliteitsgedrag worden gebundeld in een centraal systeem. Zo stuur je het verkeer om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van een gezonde en veilige leefomgeving. Hoe? Door gebruik te maken van slimme sensorpalen die stoffen in het milieu meten en monitoren. Eindhoven en Apeldoorn gingen Almere voor in deze sturing van verkeer op milieu-indicatoren. Waarmee de stad in een bijzonder gezelschap verkeert. Echter hebben beide steden geen integratie in een platform, hierin is Almere dus een van de eerste. Dit innovatieve en unieke project is in samenwerking met mobiliteitsprovider Vialis (een Koninklijke VolkerWessels onderneming), provincie Flevoland en gemeente Almere tot stand gekomen.

Sensorpalen: meten is weten

Aan de Cinemadreef in Almere-Stad loopt nu een eerste proef met dit sensorsysteem. Almere maakt hierbij gebruik van realtime milieu-indicatoren. De verzamelde data wordt gecombineerd en geanalyseerd om verkeer te sturen vanuit één centrale plek. De iCentrale ofwel stadscockpit.

De sensoren reageren op fijnstof, stikstof en geluid maar ook op de fysieke drukte van auto’s op de weg. Bestaande metingen van sensoren zoals verkeersintensiteit, snelheidssensoren, camera’s en sensoren die de bezetting van parkeergarages meten, worden hieraan gekoppeld. Zo creëert de stad de mogelijkheid om op basis van data het verkeer te sturen. Na uitgebreider onderzoek is het in de toekomst mogelijk om precieze voorspellingen te maken en de sturing van verkeerstromen te automatiseren.

Smart mobility

In de toekomst betekent dit voor evenementen van wereldformaat, zoals een Floriade, dat Almere verkeersinformatieborden, stoplichten, vertrektijden van bussen en de indicatieborden van parkeergarages hierop kan afstellen. Zo wordt verkeer realtime door de stad gestuurd om te voorkomen dat er overschrijdingen van milieu-indicatoren plaatsvindt. Dit principe heet ‘smart mobility’ en sluit perfect aan in de tocht naar het creëren van slimme en groene steden.

Floriade Expo 2022 een levend lab

Innovaties als deze passen zonder meer bij een internationale expo als Floriade. Daarom vormt het Floriade-park volgend jaar een levend lab om deze sensoren verder te testen. Hiervoor komen op het park en rondom het Rondje Weerwater meerdere palen. De gegevens die hiermee worden verzameld helpen om na 2022 verder op te schalen. Stukje bij beetje slaagt de stad dan in haar ambitie om een groene, duurzame en gezonde stad te zijn.