Tweede leven bruggen

Deze week op Innovation Friday aandacht voor de Bruggencampus Flevoland-Floriade. Een praktijkomgeving waarin wordt gewerkt aan oplossingen vanuit een specifieke vraagstelling voor het realiseren van innovatieve en circulaire brugconcepten. In Nederland hebben we de enorme opgave om de komende 20 jaar zo’n 40.000 bruggen te vervangen. Dit doen we met een innovatieve aanpak door duurzame materialen te gebruiken en circulaire bruggen te bouwen.

 

Bruggencampus Flevoland-Floriade

Provincie Flevoland en gemeente Almere zetten, door middel van de Bruggencampus, samen met de markt, onderwijs en wetenschap de stap om een innovatie aanpak in de praktijk te toetsen. De opgedane kennis wordt vastgelegd in een gemeenschappelijke data omgeving en gedeeld met de markt om elkaar te inspireren en te laten ervaren dat het anders kan. Ook tijdens Floriade Expo 2022 wordt de opgedane kennis gedeeld.

Oogsten van een brug

Bestaande bruggen wordt een tweede leven gegeven door daar een nieuwe circulaire brug van te maken. In plaats van een oude brug slopen en vernietigen, kan de brug geoogst worden en hergebruikt. Bij het oogsten van de brug wordt gekeken naar de staat van de verschillende onderdelen om te kijken wat bruikbaar is. Het idee achter een circulaire brug is dat het veel duurzamer is dan een nieuwe brug, aangezien je geen grondstoffen hoeft weg te gooien en geen nieuwe hoeft te nuttigen.

Hoe werkt oogsten in de praktijk?

Het oogsten van een brug is niet alledaags. Er gaat een heel onderzoek aan vooraf om te kijken welke materialen van een geoogste brug bruikbaar zijn. Als er geen tekeningen van de oorspronkelijke brug zijn wordt het onderzoek nog complexer. Op en rondom het Floriade-park wordt een aantal circulaire bruggen gebouwd. Eén hiervan is een brug die Dura Vermeer samen met Arc2 architecten heeft ontwikkeld. Deze wordt gebouwd van de restmaterialen van een loopbrug die over de A27 heen ging. Deze is vorig jaar geoogst, onderzocht en opgeslagen.

Bij Floriade wordt een materialenpaspoort gemaakt zodat de brug in de toekomst makkelijk gedemonteerd kan worden en een heel onderzoek vooraf niet nodig is. Als we de grondstoffen van de circulaire bruggen blijven hergebruiken, zijn er geen nieuwe grondstoffen meer nodig. Meer informatie over deze aanpak is via de Bruggencampus te verkrijgen, die dit onderwerp in kader van de vervanging van bestaande bruggen als een van de hoofd leerthema’s beschouwt.

 

Digitalisering

Er kunnen hele delen van de brug hergebruikt worden, de bruggen kunnen kleiner gemaakt worden of men kan de basismaterialen eruit halen. De grote uitdaging is kijken wat er nu is aan materialen en dat koppelen aan wat er straks nodig is.

Om vraag en aanbod van bestaand materiaal ten behoeve van nieuwe bruggen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wordt een digitaal platform gebruikt en doorontwikkeld. Hierbinnen kan men kijken of bruggen en onderdelen daarvan een tweede leven kunnen krijgen en welke materialen men kan gebruiken om in de toekomst zuiniger om te gaan met grondstoffen. Floriade Expo 2022 is een katalysator en ideale showcase voor de Bruggencampus Flevoland-Floriade om te laten zien hoe een nieuwe aanpak leidt tot innovaties.

Kijk bij Bruggencampus.nl voor meer informatie.