Uitbreiding en verduurzaming station Almere Centrum

Deze week op Innovation Friday aandacht voor de vernieuwing van Station Almere Centrum.

Station Almere Centrum is één van de drukste stations in de Metropoolregio Amsterdam. En dat is nogal wat: vóór corona telde het station zo’n 30.000 in- en uitstappers per dag. 30 jaar na oplevering is het toe aan vernieuwing. Met Almere als podium voor wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 wordt het station versneld opgeleverd en biedt het de jonge stad hiermee een toegangspoort passend bij haar groei.

Almere 2.0

In minder dan een halve eeuw is Almere uitgegroeid tot een stad met meer dan 200.000 inwoners. Een groei die flink doorzet. Daarom moet de stad aantrekkelijker en beter bereikbaar worden voor Almeerders zelf en de regio. Daar draagt het vernieuwen van het station op verscheidene manieren aan bij.

Station Almere Centrum geldt als toegangspoort om met het openbaar vervoer Almere binnen te komen. Met de verwachte groei in aantal reizigers zal het station in 2022 beter uitgerust zijn. Daarnaast moet het vernieuwde station gasten die per openbaar vervoer Floriade Expo 2022 bezoeken een mooie eerste indruk van Almere geven.

Aantrekkelijkheid en innovatie

De nieuwe stationshal wordt ruimer en overzichtelijker. Door de plaatsing van een glazen gevel zal het er ook lichter en ruimtelijker aanvoelen. Alle overbodige bebouwing op het perron zal plek maken voor wachtplekken, windschermen en groeneilanden. Deze inrichting draagt ook bij aan het verbeteren van de mensenstroom op het perron.

In het kader van verduurzaming worden op de iconische kap van het station zonnepanelen geplaatst en in de schuine kapdelen komt glas met geïntegreerde zonnecellen. De energie die hiermee opgewekt wordt zal voor twee derde in de energiebehoefte van het station voorzien.

Tenslotte krijgen de nieuwe overkapte fietsenstallingen en overige overkappingen een groen dak. Groene daken dragen bij aan het verlagen van hittestress in de stad en het stimuleren van biodiversiteit. Dat gebeurt ook door het toevoegen van groen aan de pleinen aan weerszijden van het station.

Op stedelijke schaal

Naast het station krijgen het aangrenzende Stationsplein en Mandelaplein, plus een aantal andere pleinen (onder andere het Stadhuisplein) in het stadshart eveneens een touch up, om de stad zo aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Hierdoor wordt op deze plekken meer ruimte gecreëerd voor wonen, winkels, uitgaan, cultuur, recreatie en groen. Recentelijk is de Esplanade vanuit dit gedachtegoed geheel vernieuwd en vergroend. Door de vernieuwing van het station en het investeren in de stad krijgt in 2022 de bezoeker van Floriade een goede eerste indruk van het thema Growing Green Cities.

huidige situatie Station Almere Centrum
ontwerp nieuw Station Almere Centrum, Mandelaplein
ontwerp nieuwe stationshal Station Almere Centrum