28 oktober 2020

Verdaasdonk neemt afscheid van Floriade Expo 2022

Peter Verdaasdonk is teruggetreden als directeur van Floriade Expo 2022. Met Pieter Cloo en het Floriade-team heeft Peter Verdaasdonk vanaf 2019 gebouwd aan het Expo-concept en de inrichting van de organisatie. Hij was dit jaar na een ziekteverlof teruggekeerd als directeur voor de Expo, maar heeft zijn taken niet meer volledig kunnen hervatten. Verdaasdonk geeft aan het bijzonder jammer te vinden om nu terug te moeten treden. De Raad van Commissarissen en de aandeelhouder betreuren, maar respecteren zijn beslissing.

De Raad van Commissarissen werkt samen met gemeente Almere, de aandeelhouder van de wereldtuinbouwtentoonstelling, aan de verdere invulling van de directietaken. Directeur Pieter Cloo blijft samen met het managementteam de leiding uitoefenen. Daarmee is de continuïteit van het project geborgd en kan de organisatie vol vertrouwen werken aan de realisatie van de projecten die nu in de uitvoeringsfase zitten.