Youth Future Conference over Growing Green Cities

De noodklok klinkt voor een duurzame wereld. Hoe kunnen we jongeren betrekken bij de vorming van oplossingen om het tij te keren? Van vrijdag 12 november tot en met zondag 14 november 2021 vindt de hybride Youth Future Conference plaats in Center Parcs de Eemhof en het Food Forum, het paviljoen van Provincie Flevoland bij Floriade.

Wil je hier bij zijn? Meld je aan via: youthfutureconference2021@gmail.com

Zestig jongeren gaan aan de slag met het thema van Floriade Expo 2022 ‘Growing Green Cities’ en 10 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) om samen te werken aan actiegerichte oplossingen die leiden tot een groenere, leefbaardere en duurzamere stad en wereld.

  • GROWING – SDG 2, SDG 3, SDG 12: Voeding, gezondheid & verantwoorde productie
  • GREEN – SDG 6, SDG 13, SDG 14 en SDG 15: Klimaat & biodiversiteit
  • CITIES – SDG 7, SDG 9, SDG 11: Steden, infrastructuur & duurzame samenleving
Hulp van jongeren

“Net zoals in de Provincie Flevoland, waar het nieuwe landschap door mensen gecreëerd is, willen we tijdens deze Youth Climate Conference een bijdrage leveren om verrijkende landschappen te laten ontstaan. Via allerlei verschillende doe-belevingen en meemaakplekken komen we steeds dichter bij ons doel, namelijk vernieuwende en duurzame leeflandschappen tot stand brengen, waar mens en natuur op een verantwoorde manier samen kunnen leven, met respect voor het milieu en voor onze moeder aarde, en voor al die generaties die na ons zullen komen. En daar hebben we de hulp van onze jongeren voor nodig!”, aldus Jean Henkens, landschapsarchitect van Center Parcs en geestelijk vader van de Kids Climate Conference.

‘’Floriade Expo 2022 biedt met haar thematiek ‘Growing Green Cities’ een prachtig momentum om aandacht te besteden aan duurzaamheid en de SDGs van de VN. Het bereiken van deze duurzaamheidsdoelen vraagt om versnelling. Wij merken dat jongeren een steeds sterkere intrinsieke motivatie hebben om actief hieraan bij te dragen. Een wereldtuinbouwtentoonstelling als Floriade geeft ons de kans om de betrokkenheid en rol van jongeren te vergroten. Tijdens de Youth Future Conference willen wij met jongeren en met onze prachtige partners de creativiteit en denkkracht van jongeren inzetten en hen in staat stellen een actieve bijdrage te leveren aan duurzaamheid en de SDGs.‘’, aldus Yoël Schuller, manager Bestuursadvies en Projecten Floriade Expo 2022.

Youth Future Conference

De Youth Future Conference is de opvolger van de Kids Climate Conference die sinds 2012 wordt georganiseerd en richt zich deze editie op jongeren tussen de 11 en 16 jaar oud. De initiatiefnemers zijn Center Parcs en het Wereld Natuur Fonds met hoofdpartner Missing Chapter Foundation.

Voor de editie in 2021 en in 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 als hoofdpartner aangesloten. Ook de Britse Ambassade in Den Haag is dit jaar aangesloten als partner om de link naar de internationale klimaatconferentie COP26 in Glasgow in November te waarborgen. Provincie Flevoland draagt bij aan het project vanuit de SDG programmering voor Floriade breed en hun focus op voedselinnovatie. Studenten van Aeres (v)mbo Almere treden op als buddy’s om de jongeren tijdens het event te helpen tot hun eindproduct te komen.

In 2022 komen de deelnemers fysiek samen op Floriade Expo 2022 waar er in een soortgelijk format doorgeborduurd wordt op de uitkomsten in 2021. De uitkomsten van beide evenementen zullen breed gedeeld worden met grote bedrijven, beleidsmakers en de politiek.