Founders & partners

Floriade Almere 2022 B.V. slaat de handen ineen met de vier medeorganisatoren de Nederlandse Tuinbouwraad, gemeente Almere, provincie Flevoland en de Rijksoverheid met één gemeenschappelijk doel voor Floriade Expo 2022:

 

Structurele innovaties en oplossingen vinden voor duurzame en leefbare steden.

 

Om dit doel te bereiken worden partijen uit de hele wereld samengebracht. Zij presenteren hun innovatieve ideeën en best practices uit de tuinbouw en daarbuiten op Floriade Expo 2022.

Hoofduitvoerder

Floriade Almere 2022 B.V.

Floriade Almere 2022 B.V. organiseert de wereldtuinbouw­tentoonstelling Floriade Expo 2022 en doet dat samen met de gemeente Almere, de provincie Flevoland, de Nederlandse Tuinbouwraad, de Rijksoverheid en partners, deelnemers en belanghebbenden uit binnen- en buitenland. Deze zevende editie van Floriade vindt plaats in Almere. De laatste Floriade was in 2012 in Venlo. Eerdere Floriades werden gehouden in Rotterdam (1960), Amsterdam (1972 en 1982), Zoetermeer (1992) en Haarlemmermeer (2002).

Medeorganisator

Nederlandse Tuinbouwraad (NTR)

De Nederlandse Tuinbouwraad is licentiehouder en medeorganisator van Floriade Expo 2022. Als onderdeel van het uitvoeringsbesluit voor Floriade wordt met de NTR een samenwerkings- en licentieovereenkomst getekend. Daarin worden de randvoorwaarden en aanbevelingen – die de NTR bij de toewijzing aan Almere heeft geformuleerd – omgezet in afspraken voor samenwerking. De licentieovereenkomst levert het kader waarbinnen de merknaam Floriade kan worden vermarkt. Instemming van twee internationale instellingen is van belang: de Association of International Horticulture Producers (AIPH) en het Bureau International des Expositions (BIE). Het BIE heeft in 2017 het keurmerk ‘wereldtuinbouwtentoonstelling’ aan Floriade Expo 2022 verleend. De AIPH heeft al eerder toestemming gegeven. Afspraken met de AIPH en de BIE zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Tuinbouwsector

In 2017 is het Convenant  Groene Stad Arboretum getekend. Dit betreft afspraken tussen Floriade Expo 2022 B.V., gemeente Almere en stichting De Groene Stad om samen het Groene Stad Arboretum te realiseren. Het arboretum is de bijzondere bomen- en plantenverzameling en een belangrijke pijler van het Floriade-terrein. Er is grote betrokkenheid van kwekers uit heel Nederland. Zij hebben al een aanzienlijk deel van de benodigde bomen geschonken voor het arboretum. Deze bomen zijn het visitekaartje van de tuinbouwsector tijdens en na de Expo. Ook voor de volgende beplantingslagen van het Groene Stad Arboretum wordt de tuinbouwsector uitgenodigd.

Gastheer en medeorganisator

Gemeente Almere

Almere is gaststad van Floriade Expo 2022. De wereldtuinbouwtentoonstelling fungeert voor de gemeente als een katalysator voor de ontwikkeling van een groene en gezonde stad van de toekomst. Station Almere Centrum krijgt bijvoorbeeld versneld een duurzame make-over, het stationsgebied wordt een groene oase, ook de andere pleinen in het centrumgebied worden groener en aantrekkelijker gemaakt en het recreatieve Rondje Weerwater wordt verbeterd. Ook de komst van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Weerwater, de bouw van de circulaire bruggen, de verbreding van de A6 en vernieuwing van busstation ’t Oor zijn goede voorbeelden van groene ontwikkelingen.

Ook Almeerders dragen met talloze initiatieven bij aan hun groene en gezonde stad. Als waardering voor hun inzet hebben al honderden junioren en volwassenen een groene speld of groene medaille ontvangen. Floriade Expo 2022 levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de regionale economie van Almere. Dankzij Floriade Expo 2022 stromen uiteindelijk 350 Almeerders door naar werk.

Na afloop van de wereldtuinbouwtentoonstelling verrijst op het Floriade-park de nieuwe groene stadswijk Hortus. Bij de inrichting van het terrein wordt hier al rekening mee gehouden. De bijzondere bomen- en plantenbibliotheek (arboretum) groeit uit tot een botanische tuin en vormt daarmee een nieuwe toeristische trekpleister voor Almere.

Medeorganisator

Provincie Flevoland

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 is een eenmalige en dus unieke kans om Flevoland op de kaart te zetten. Koplopers in de sector (nationaal/internationaal) tonen in Flevoland waar ze trots op zijn, zowel aan het publiek als om zaken te doen. Flevoland zal een eigen paviljoen hebben op het Expoterrein: Food Forum. Provincie, gemeenten, ondernemers en kennisinstellingen kunnen daar tonen waarin ze excelleren. De provincie laat niet alleen zien waarop zij in 2022 trots is, maar versterkt ook de (kennis)economie door partnerschappen aan te gaan en samen met vakgenoten de uitdagingen van de toekomst te definiëren.

Food Forum is al anderhalf jaar vóór opening van de Expo beschikbaar en blijft ook ná de Expo als onderdeel van de Flevo Campus beschikbaar. Samen met alle partners wordt er een programmering ontwikkeld voor de 6 maanden Expo, zowel in als buiten het paviljoen. Alle partners moeten het gevoel krijgen dat ze het Food Forum kunnen benutten om te exposeren en zaken te doen. Maar ook dat de Floriade voldoende mogelijkheden heeft geboden om in de gehele provincie bezoekers te ontvangen en zaken te doen.

Medeorganisator

Rijksoverheid

Voor het rijk sluit Floriade aan bij de ambities die zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst RRAAM / Almere 2.0. Met de ministeries Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Water en Buitenlandse Zaken is er een gezamenlijke werkagenda opgesteld waarin Floriade is verbonden aan de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, Water en Life Sciences, en de internationale positionering van Nederland als handelsland. Dit komt terug in innovatieve projecten van Floriade zoals de Dutch Innovation Xperience, Agroforestry en het kennisprogramma met de volgende activiteiten: Floriade Dialogues, Floriade Innovatie Partner Programma, Floriade kennisplatform Handelsmissies & Export en Floriade Internationaal Onderzoeksprogramma.

Infrastructuur & Waterstaat

De verbreding van de A6 in opdracht van Rijkswaterstaat maakt deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De vernieuwde A6 is in juli 2019 opgeleverd, een jaar eerder dan gepland. De verbrede A6 voorziet in zijn eigen energiebehoefte en is daarmee energieneutraal. Het project A6 bestaat naast de verbreding van de A6 ook uit de uitvoering van het landschapsplan ter hoogte van Weerwater Zuidoever. Door gemeente Almere zijn hier in de samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat afspraken over gemaakt.

Rijksvastgoedbedrijf

Een groot deel van het Floriade-terrein was eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dit betrof ongeveer 24 ha, waarvan een groot deel bestond uit water (ongeveer 10 ha). In januari 2019 heeft de eigendomsoverdracht van deze gronden van het RVB aan de gemeente plaatsgevonden.

Partners

Floriade Werkbedrijf

Het Floriade Werkbedrijf helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om weer duurzaam in het arbeidsproces te komen en uit de bestanden van de gemeente en het UWV te stromen. Het is een innovatief concept met een publiek-private samenwerking tussen Floriade Almere 2022 B.V., gemeente Almere, het UWV en Randstad. De basis voor het project vormen SROI (social return on investment)-afspraken met alle investeerders en uitvoerders van Floriade.

Flevo Campus

Flevo Campus is een initiatief van de Aeres-groep. Om te komen tot een cluster van onderzoek, ontwikkelen, opleiden en ondernemen, dat zich richt op vernieuwingen die te maken hebben met voedselvraagstukken in stedelijke gebieden, gezondheid en groene stedelijke ontwikkeling. Het gaat er in de eerste plaats om hoe mensen in steden zich voeden en wat dat betekent voor hun gezondheid. Maar ook om hoe dat samenhangt met een groene stad, ontwikkelingen in de agrarische sector, opwekking van energie en een circulaire economie. De campusontwikkeling is gestart op het Floriade-terrein en zal deels gereed zijn vóór 2022 en na 2022 zelfstandig verder functioneren.

Partners van de Flevo Campus zijn provincie Flevoland, gemeente Almere, Wageningen University, TNO, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Deltares en het bedrijfsleven. Gemeente Almere en de Aeres Groep hebben in 2018 een koopovereenkomst voor de grond gesloten.

Amvest Vastgoed BV en Dura Vermeer

Gemeente Almere en Amvest Vastgoed BV hebben in december 2018 hun handtekening gezet onder de Ontwikkelingsovereenkomst Floriade. Daarmee heeft de gemeente een krachtige motor aan boord voor de ontwikkeling van het Expo-terrein en de stadswijk Hortus. Het is een bijzondere gebiedsontwikkeling, omdat bij de civieltechnische werkzaamheden (die in 2019 van start zijn gegaan) rekening gehouden wordt met de bomen die er al staan. Deze bomen vormen gezamenlijk één van de belangrijkste visitekaartjes van de Floriade: het Groene Stad Arboretum. Dat is complex en mede daarom werkt Amvest samen voor de realisatie met een partner die hier veel ervaring mee heeft: Dura Vermeer.

Almere Centrum

Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere, vastgoedeigenaren, Platform Almere Centrum, Windesheim en Aeres Hogeschool, culturele instellingen, Almere City Marketing en Gemeente Almere hebben in 2015 een convenant gesloten over de relatie tussen Floriade en het stadscentrum. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van de stationsomgeving, ‘Groene Loper’, een activiteitenprogramma en de inzet van marketinggelden. De centrumpartners, Floriade Almere 2022 B.V. en gemeente Almere werken samen aan de nadere invulling van de plannen.

Nieuwsbrief

Ontvang één keer per maand alle Floriade-nieuwtjes in je inbox

Schrijf je in