Founders

Floriade Almere 2022 B.V. slaat de handen ineen met de medeorganisatoren – de NTR, gemeente Almere, provincie Flevoland en de Rijksoverheid – met één gemeenschappelijk doel voor Floriade: Structurele innovaties en oplossingen vinden voor duurzame en leefbare steden. Om dit doel te bereiken worden partijen uit de hele wereld samengebracht. Zij presenteren hun innovatieve ideeën en best practices uit de tuinbouw en daarbuiten op Floriade Expo 2022.

Hoofduitvoerder

Floriade Almere 2022 B.V.

Floriade Almere 2022 B.V. organiseert de wereldtuinbouw­tentoonstelling Floriade Expo 2022 en doet dat samen met de medeorganisatoren, partners, deelnemers en belanghebbenden uit binnen- en buitenland. Met het thema Growing Green Cities richt Floriade Expo 2022 zich op het leuker, leefbaarder en gezonder maken van steden. Daarbij draait alles om 4 subthema’s: groen, voeding, energie en gezondheid. Wij willen bezoekers laten genieten van groen op de Expo en laten zien hoe steden groener gemaakt kunnen worden.

Medeorganisatoren

Medeorganisator

Rijksoverheid

Voor het rijk sluit Floriade aan bij de ambities die zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst RRAAM / Almere 2.0. Met de ministeries Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Water en Buitenlandse Zaken is er een gezamenlijke werkagenda opgesteld waarin Floriade is verbonden aan de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, Water en Life Sciences, en de internationale positionering van Nederland als handelsland. Dit komt terug in innovatieve projecten van Floriade zoals de Dutch Innovation Xperience, Agroforestry en het kennisprogramma met de volgende activiteiten: Floriade Dialogues, Floriade Innovatie Partner Programma, Floriade kennisplatform Handelsmissies & Export en Floriade Internationaal Onderzoeksprogramma.

Infrastructuur & Waterstaat

De verbreding van de A6 in opdracht van Rijkswaterstaat maakt deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De vernieuwde A6 is in juli 2019 opgeleverd, een jaar eerder dan gepland. De verbrede A6 voorziet in zijn eigen energiebehoefte en is daarmee energieneutraal. Het project A6 bestaat naast de verbreding van de A6 ook uit de uitvoering van het landschapsplan ter hoogte van Weerwater Zuidoever. Door gemeente Almere zijn hier in de samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat afspraken over gemaakt.

Rijksvastgoedbedrijf

Een groot deel van het Floriade-terrein was eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dit betrof ongeveer 24 ha, waarvan een groot deel bestond uit water (ongeveer 10 ha). In januari 2019 heeft de eigendomsoverdracht van deze gronden van het RVB aan de gemeente plaatsgevonden.

Partners

Floriade Werkbedrijf

Het Floriade Werkbedrijf helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om weer duurzaam in het arbeidsproces te komen en uit de bestanden van de gemeente en het UWV te stromen. Het is een innovatief concept met een publiek-private samenwerking tussen Floriade Almere 2022 B.V., gemeente Almere, het UWV en Randstad. De basis voor het project vormen SROI (social return on investment)-afspraken met alle investeerders en uitvoerders van Floriade.

Flevo Campus

Flevo Campus is een initiatief van de Aeres-groep. Om te komen tot een cluster van onderzoek, ontwikkelen, opleiden en ondernemen, dat zich richt op vernieuwingen die te maken hebben met voedselvraagstukken in stedelijke gebieden, gezondheid en groene stedelijke ontwikkeling. Het gaat er in de eerste plaats om hoe mensen in steden zich voeden en wat dat betekent voor hun gezondheid. Maar ook om hoe dat samenhangt met een groene stad, ontwikkelingen in de agrarische sector, opwekking van energie en een circulaire economie. De campusontwikkeling is gestart op het Floriade-terrein en zal deels gereed zijn vóór 2022 en na 2022 zelfstandig verder functioneren.

Partners van de Flevo Campus zijn provincie Flevoland, gemeente Almere, Wageningen University, TNO, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Deltares en het bedrijfsleven. Gemeente Almere en de Aeres Groep hebben in 2018 een koopovereenkomst voor de grond gesloten.

Amvest Vastgoed BV en Dura Vermeer

Gemeente Almere en Amvest Vastgoed BV hebben in december 2018 hun handtekening gezet onder de Ontwikkelingsovereenkomst Floriade. Daarmee heeft de gemeente een krachtige motor aan boord voor de ontwikkeling van het Expo-terrein en de stadswijk Hortus. Het is een bijzondere gebiedsontwikkeling, omdat bij de civieltechnische werkzaamheden (die in 2019 van start zijn gegaan) rekening gehouden wordt met de bomen die er al staan. Deze bomen vormen gezamenlijk één van de belangrijkste visitekaartjes van de Floriade: het Groene Stad Arboretum. Dat is complex en mede daarom werkt Amvest samen voor de realisatie met een partner die hier veel ervaring mee heeft: Dura Vermeer.

Almere Centrum

Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere, vastgoedeigenaren, Platform Almere Centrum, Windesheim en Aeres Hogeschool, culturele instellingen, Almere City Marketing en Gemeente Almere hebben in 2015 een convenant gesloten over de relatie tussen Floriade en het stadscentrum. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van de stationsomgeving, ‘Groene Loper’, een activiteitenprogramma en de inzet van marketinggelden. De centrumpartners, Floriade Almere 2022 B.V. en gemeente Almere werken samen aan de nadere invulling van de plannen.

Nieuwsbrief

Ontvang één keer per maand alle Floriade-nieuwtjes in je inbox

Schrijf je in