Stadswijk Hortus

Stadswijk van de toekomst

 

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 levert Almere méér dan alleen een uniek internationaal evenement. Na afloop van de Expo wordt het Floriade-terrein doorontwikkeld tot de groene en gezonde stadswijk Hortus. De stadswijk van de toekomst.

Een duurzame stadswijk

Na de sluiting van Floriade Expo 2022 wordt dezelfde gridstructuur van het Floriade-park gebruikt voor stadswijk Hortus. Het reeds voorafgaand aan Floriade gebouwde vastgoed maakt hier dan ook deel van uit. Op dezelfde kavels komen woningen en andere wijkvoorzieningen te staan. Dit betekent dat de overgang van evenemententerrein naar stadswijk zo duurzaam mogelijk ingericht is: voorafgaand aan het evenement wordt er een geraamte van een stadswijk neergelegd wat daarna meer dan honderd jaar mee zal gaan.

Door de toepassing van deze verkaveling wordt stadswijk Hortus ook een zeer groene stadswijk. Alle wegen binnen de stadswijk grenzen namelijk aan de groenstroken van het arboretum. Achter die groenstroken komen de woningen pas. In welke straat je dan ook staat, is het eerste wat je ziet dus altijd groen. Daarachter verscholen staan pas gebouwen. Zo staat groen in deze wijk echt centraal.

Lees meer op de website hortus.nl

Na de Expo

Na Floriade Expo 2022 blijven er verschillende onderdelen van Expo bestaan die onderdeel worden van de nieuwe, groene, autoluwe stadswijk Hortus. De bijzondere bomen- en plantenbibliotheek, het arboretum, wordt bijvoorbeeld behouden.

Lees meer