Floriade Dialogue #1

Urban agriculture

 

De eerste Floriade Dialogue stond in het teken van stadslandbouw. Er werd gediscussieerd over de maatschappelijke voordelen van stadslandbouw aan de hand van praktijkervaringen uit Noord-Amerikaanse en Europese steden.

 

De verwachte maatschappelijke effecten van stadslandbouwprojecten werden besproken vanuit de invalshoek van een snel groeiende stedelijke gemeenschap met uiteenlopende culturele en maatschappelijke structuren.

 

Stadslandbouwprojecten hebben positieve maatschappelijke effecten voor de burger in de steden, ongeacht hun motivatie bij het opzetten van projecten en hun culturele achtergrond. Altijd dragen de projecten bij aan verbetering van het stadsklimaat, voedselzekerheid en de gezondheid van stadsbewoners, en hieraan wordt veel waarde gehecht om een leefbare stad te creëren.