Floriade Dialogue #3

Ontwikkeling van sponssteden

 

Met meer dan 70 deelnemers uit 15 landen was de derde editie in Peking een geslaagde voortzetting van de Floriade Dialogue. In deze editie werd er aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden van de ‘Sponge City’ uit Shanghai, de Chinese provincie Hebei, stadsprefectuur Zhuhai en de stad Shenyang, en werd er gekeken naar het absorptievermogen van deze snelgroeiende steden bij overstromingen.

 

Waterbeheer is een belangrijk integraal aandachtspunt geworden van intensieve verstedelijking. Door toenemende onvoorspelbaarheid van het klimaat hebben plotselinge overstromingen steden ernstig beschadigd en geleid tot ongekende financiële gevolgen. Overstromingen van steden veroorzaken per jaar miljarden dollars aan schade en tasten de maatschappelijke, milieugerelateerde en economische stabiliteit ernstig aan.

Klimaatbestendige strategieën voor watergevoelige steden

Op dit moment doet zich een unieke kans voor om steden te herwaarderen als circulaire stedelijke landschappen met water als centraal onderdeel. Steden zouden moeten worden beschouwd als afwateringssysteem met een absorptiecapaciteit die wordt geboden door stedelijke wetlands — welke soms officieel zijn aangemerkt door de Conventie van Ramsar — en groene ruimten met voordelen voor het milieu en de landbouw, en waarin kostbaar overtollig vers water wordt opgeslagen om het grondwater aan te vullen.

Verstedelijking wordt in de toekomst gekenmerkt door de invoering van blauwgroene maatregelen waarbij de kracht van de natuurlijke infrastructuur wordt benut om problemen op het gebied van afwatering en het warmte-eilandeffect op te lossen, en waarbij ‘sponssteden’ worden gecreëerd. De verwachtingen van deze aanpak zijn hooggespannen en de doelstellingen zijn fors. Alleen al in China wordt ernaar gestreefd om te zorgen dat in 2010 80% van de stedelijke gebieden in staat is om minstens 70% van het regenwater te absorberen en te hergebruiken.

Kennissessie en discussie:
  • Opschaling van investeringen in waarborging van de watervoorziening en een geïntegreerde stedelijke watercyclus
  • Duurzame stedelijke afwaterings- en grondwatersystemen
  • Stadsontwerp gericht op beperking van milieuaantasting
  • Esthetische aspecten en recreatieve aantrekkelijkheid van sponssteden

Door landwinningsprojecten in het verleden zijn veel waterrijke gebieden volledig verdwenen. Op veel plekken in de wereld heeft dit gevolgen voor het (grond)waterpeil. Vaak hebben gebieden waar zich het grootste deel van de voedselproductie en agrarisch bouwland bevindt, te kampen met de grootste watertekorten. Ondertussen doen zich vaak overstromingen van binnensteden en woongebieden voor. Deze overstromingen treden vooral op tijdens tyfoonseizoenen met hevige regenval.

Een belangrijke conclusie: aanvulling van het grondwater is noodzakelijk en heeft in veel landen over de hele wereld directe gevolgen voor de voedselzekerheid. Er wordt gewerkt aan een nieuwe visie op klimaatveerkracht en stadsontwikkeling waarvan stadsontwerp een integraal onderdeel is en waarmee meerdere oplossingen worden gediend: recreatieruimte, behoud van industrieel erfgoed, natuurlijke watergebieden, parken en groendaken met nieuwe ecologische verbindingen, zoals het Chongming Island Dongtan Nature Reserve in Shanghai. Dit is een RAMSAR-locatie.

Belangrijke conclusie van deze editie van de Floriade Dialogue: We moeten samenwerken met stadsbewoners bij het ontwerpen van parken, boulevards, stranden en/of infrastructuur die bestand zijn tegen tyfoonseizoenen en hevige regenval. Er werden een aantal uitstekende voorbeelden gepresenteerd waarin buurtcommissies gezamenlijke driedaagse workshops organiseerden en zochten naar referentieprojecten, schetsen maakten van hun eigen woongebieden en werkten aan waterbeheer- en waterbeschermingsplannen voor hun eigen buurt.

Downloads

  • Download de presentatie | Benefts of Urban Wetlands – Scaling up the Sponge City approach | Spreker Harry den Hartog, stadplanoloog en onderzoeker aan de Tongji University in Shanghai
  • Download de presentatie | Groundwater Management in Hebei | Spreker Directeur van het Water Resources Department, Hebei Province Institute of Water Science, China
  • Download de presentatie | Implementation Climate Resilience in Zhuhai | Spreker Xiaocun Ruan, Deskundige Sustainable Urban Planning bij het EC-LINK project
  • Download het rapport | Volledig rapport en de conclusies van Floriade Dialogues #3