Save-brick pilotwoning

Mensen met een visuele beperking kunnen onderstaande tekst gebruiken om de informatie te beluisteren.

Hier bouwt Save Plastics, op initiatief van de gemeente Almere, een duurzame pilotwoning, gebaseerd op het Tasta bouwsysteem. Het is gemaakt van drieënnegentig procent gerecycled plastic afkomstig van Almeers huishoudafval. Een innovatieve oplossing om een lokaal probleem, het overschot aan plastic afval, in te zetten voor de toenemende vraag op de woningmarkt.

In deze twintig vierkante meter woning is zevenduizend achthonderd tweeëntachtig kilo plastic afval verwerkt dit staat gelijk aan bijna vijf miljoen boterhamzakjes. Door dit plastic afval te verwerken wordt zevenduizend vierhonderd negentien kilo aan CO2 minder uitgestoten.

Naast de woning, worden ook bankjes, vlonders, schuttingen, hekjes en diamantkoppaaltjes van plastic afval gemaakt. Deze producten gaan zeker vijftig jaar mee, rotten of splinteren niet en kunnen tot negen keer opnieuw worden gerecycled tot nieuwe producten.

De materialen voor het bouwen van deze pilotwoning, worden vanaf tweeduizend eenentwintig geproduceerd in de Groene Plastic Fabriek in Almere Buiten. Deze fabriek verwerkt moeilijk recyclebare plastics uit Almeers huishoudafval (bonte folie en mixed plastics) en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Interreg North West Europe programma, onderdeel van European Regional Development Fund (ERDF).